• Frézování komínů
 • Vložkování komínů
 • Stavba komínů
Zavaděcí cenyNově vzniklá firma nabízí služby v oblasti FRÉZOVÁNÍ, VLOŽKOVÁNÍ A STAVBY komínů za zaváděcí ceny!
Naše firma působí po celé České republice.
Frézování komínů

Frézování komínů

Frézování komínových průduchů se používá při rekonstrukci komínů, zejména ve staré bytové a domácí zástavbě. Frézování znamená rozšiřování komínového průduchu, kterým jsou odváděny spaliny od spotřebičů (např. od kotlů, krbů, kamen, ...) Tímto při frézování dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu postupným odebíráním zdiva. Frézovat lze komínové zdivo z plných pálených cihel, komíny vytažené maltou i betonové věnce v místech průchodu komína stropy. Komíny které jsou osazeny šamotovým, azbestocementovým nebo kameninovým ochranným pouzdrem lze pouze vyčistit od sazí, dehtu nebo přetoků malty. Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Technologie frézování komínů umožňuje provést zvětšení průřezu komínového průduchu a tím jeho následné vyvložkování komínovou vložkou potřebné dimenze. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm.

Frézování komínů provádíme po celý rok, i v zimě. Celou práci i s vyvložkováním komínu ve většině případů zvládneme za jeden až dva dny a to bez nutnosti odpojovat kotel. V ceně je i zpětné zazdění komínu.

CENA FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ: od 900,- do 1800,- za 1m
(cena se odvíjí od tvrdosti materiálu komína)

 


 

Vložkování komínů

Vložkování komínů

Provádíme vložkování komínových průduchů pevnou nebo ohebnou komínovou vložkou. Co to vlastně vložkováni je? Vložkování znamená zavedení pevné nebo ohebné komínové vložky do zděného průduchu komína. Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je korozivzdorná ocel. Jako další materál se také používájí plastové vložky nebo keramické komínové vložky.

Vložkování komínů se provádí:
 • z důvodů bezpečného odvodu spalin od spotřebičů
 • špatný tah komína
 • je cítit zápach spalin v místnosti
 • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
 • přechod na jiný druh paliva
 • po vyfrézování
 • jako výměna za špatnou (starou) komínovou vložku
 • při rekonstrukci komína

Vložkování komínů provádíme po celý rok, i v zimě. Celou práci i s frézováním komínu ve většině případů zvládneme za jeden až dva dny a to bez nutnosti odpojovat kotel. V ceně je i zpětné zazdění komínu.

CENA VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ: Od 1.500,- Kč do 3.550,- Kč
(dle světlosti vložky)

 


 

Stavba komínů

Stavba komínů

Provádíme stavby komínů dle požadavků zákazníka s ohledem na použite spotřebiče a stavbu, kde bude komín postaven. Po konzultacích s Vámi navrhneme optimální řešení realizace stavby komína.

Provádíme stavby komínů dle umístění:
 • volně stojící
 • fasádní
 • vnitřní

Volby materiálů a technologií:
 • cihla, kámen, kov, plast
 • tradiční stavbu nebo komínový systém
CENA STAVBY KOMÍNŮ: Od 2.200,- Kč do 9.650,-Kč
(dle průměru a paliva spotřebiče)